نوشته‌ها

طرح جایگزینی برجهای خنک کن پالایشگاه خانگیران وکاهش ۹۰%مصرف آب

طرح بهینه سازی عملکردسرمایی کولرهوایی آمین پالایشگاه خانگیران