نوشته‌ها

بازطراحی سیستم هواساز اتاقهای عمل بیمارستان سینا مشهد با همکاری کارشناسان JACIR فرانسه

نصب و راه اندازی کولینگ تاورهای تمام استیل مجهز به مبدل صفحه ای در شرکت سهند جام تبریز