با توجه به افزایش روز افزون تقاضا جهت تأمین برق مشترکین و بهره وری بهتر از واحدهای نیروگاه یکی از راههای بهبود خلاء کندانسور هوایی،پایین آوردن دمای هوای عبوری از سطوح کندانسور است. این طرح از تابستان۱۳۹۴ توسط شرکت آیکار مطرح و مطالعات جهت اجرای آن آغاز شده بود. بر این اساس جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم و کارشناسان نیروگاه طوس،کارشناسان دفتر فنی برق خراسان، کارشناسان شرکت آیکار و کارشناسان آلمانی و فرانسوی شرکت GOHL برگزار گردید و کارشناسان خارجی ضمن بازدید و برگزاری جلسه توجیه فنی طرح از نزدیک به سوالات مطرح شده از طرف کارشناسان نیروگاه پاسخ دادند.