دفتر مرکزی:
مشهد-کیلومتر۱۲ بزرگراه آسیایی- پارک علم وفناوری خراسان-ساختمان شرکتهای دانش بنیان-واحد۳۴۳

دفتر تحقیق و توسعه:
مشهد- شهرک صنعتی توس-شهرک فناوری صنایع غذایی وبیوتکنولوژی- واحد ۱۰۸

کارخانه:
مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز۲-خیابان دانش ۱۲- شماره ۸۲۹

تلفن: ۳۵۴۲۵۵۸۶-۰۵۱              فکس: ۳۵۴۲۵۶۲۳-۰۵۱

ارسال پیام